De Gode Nyhetene

Kavlifondet

Kavlifondet er en stiftelse som eier merkevarer som Kavli, Q, Skyr og Korni. Overskuddet fra salget av disse merkevarene går til veldedige formål. Kampanjen «De Gode Nyhetene» som ble utviklet i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Nucleus, har som formål å fortelle om noen av prosjektene Kavlifondet støtter.

Du kjøper - du gir

I over 50 år har Kavlifondet gitt penger til samfunnsnyttige tiltak. Siden 2013 har de delt ut over 230 millioner til veldedige formål. 30% går til forskningprosjekter, 60% til humanitære prosjekter og 10% til kulturprosjekter. 

Episode 2

3 års skolegang på 9 måneder

I Vest-Afrika har Strømmestiftelsen etablert Speed School. Speed School gir barn som av ulike årsaker mister år med skolegang, muligheten til å ta igjen det tapte. Det kan være fordi familiene er avhengige av at de hjelper til hjemme eller at de får barn i veldig ung alder. Målet med Speed School er at barna i løpet av ni måneder skal tilegne seg nok kunnskap og ferdigheter til at de kan starte i en vanlig tredje eller fjerde klasse i grunnskolen. Kavlifondet støtter Strømmestiftelsen arbeid med Speed School.

Episode 3

Norsk lege forhindrer fødselsfistler

300.000 kvinner dør hvert år i forbindelse med barnefødsler på verdensbasis, mange av dem som en konsekvens av «blokkert fødsel». Blokkerte fødsler kan også føre til fødselsfistler. Fødselsfistler er et hull i fødekanalen som kan føre til inkontinens og i de fleste tilfeller et dødfødt barn. Kavlifondet støtter lege Anders Seim sitt arbeid med å forhindre dette.

Episode 4

Chatter om problemene sine

Tusenvis av unge mennesker trenger noen å snakke med – om ensomhet, spiseforstyrrelser, om å bli voksen, foreldre som ikke forstår dem, personlige kriser og selvmordstanker. Kirkens SOS har etablert en chattetjeneste som gjør det lettere å prate om problemene – helt anonymt. I fjor tok nærmere 10 000 personer kontakt.

Episode 5

Musikk som terapi for demens

Det anslås at mellom 70.000 og 104.000 lider av demens i Norge. Lege Audun Myskja er en pioner i arbeidet med å bruke musikk i terapi for demente. Gjennom 15 år har han brukt musikk i behandlingen av demenspasienter.

Episode 6

Mette barn lærer best

Sabona jobber med små og store prosjekter innen helse, utdanning, jordbruk og sosialt entreprenørskap. Hensikten er å sette lokalbefolkningen i stand til å hjelpe seg selv ut av fattigdom. Gjennom Sabonas utdanningsfond drifter lokalbefolkningen matstasjoner på skolene i Zimbabwe. Det gir barna et varmt og næringsrikt måltid hver dag – ofte det eneste måltidet de spiser den dagen. Det sørger for at barna får energi og næring – til læring og utvikling. Fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme, sender heller barna på skolen når de vet at barna får mat.

Episode 7

Diaré: en dødelig sykdom

Diaré som følge av rotavirus tar livet av mange hundre barn hver dag. Leger Uten Grenser har testet ut en ny vaksine på 4.000 barn i Niger, som har vist seg å gi effektive og sikre resultater mot det dødelige rotaviruset. Ferske tall fra Leger Uten Grensers forskningsteam i Epicentre Paris viser at 66,7 prosent av barna som fikk vaksinen var beskyttet mot rotaviruset.

Episode 8

Musikk til de minste

Sang og musikk er glede og utfoldelse både for voksne og barn. The Big Sing på Sage Gateshead er skolebarnas egen konsert – av barn og for barn. Gjennom musikkprosjektet får barn i alle aldere både lære om, og utforske musikk gjennom inkluderende deltakelse. Musikalsk utfoldelse i trygge omgivelser og i felleskap med jevnaldrende tar barna med på nye kreative reiser. I prosjektet møter elever og lærere profesjonelle musikere som instruerer, utfordrer og inspirerer elevene.