Kampanjen «De Gode Nyhetene» som ble utviklet med formål om å fortelle om noen av de flotte prosjektene Kavlifondet støtter.

Episode 1 – Matsentralen

I over 50 år har Kavlifondet gitt penger til samfunnsnyttige tiltak. Siden 2013 har de delt ut over 230 millioner til veldedige formål. 30% går til forskningprosjekter, 60% til humanitære prosjekter og 10% til kulturprosjekter. 

Episode 2 – Speed School

I Vest-Afrika har Strømmestiftelsen etablert Speed School. Speed School gir barn som av ulike årsaker mister år med skolegang, muligheten til å ta igjen det tapte. Det kan være fordi familiene er avhengige av at de hjelper til hjemme eller at de får barn i veldig ung alder. Målet med Speed School er at barna i løpet av ni måneder skal tilegne seg nok kunnskap og ferdigheter til at de kan starte i en vanlig tredje eller fjerde klasse i grunnskolen. Kavlifondet støtter Strømmestiftelsen arbeid med Speed School.

Episode 3 – Fødselsfistler

300.000 kvinner dør hvert år i forbindelse med barnefødsler på verdensbasis, mange av dem som en konsekvens av «blokkert fødsel». Blokkerte fødsler kan også føre til fødselsfistler. Fødselsfistler er et hull i fødekanalen som kan føre til inkontinens og i de fleste tilfeller et dødfødt barn. Kavlifondet støtter lege Anders Seim sitt arbeid med å forhindre dette.

Episode 4 – Kirkens SOS

Tusenvis av unge mennesker trenger noen å snakke med – om ensomhet, spiseforstyrrelser, om å bli voksen, foreldre som ikke forstår dem, personlige kriser og selvmordstanker. Kirkens SOS har etablert en chattetjeneste som gjør det lettere å prate om problemene – helt anonymt. I fjor tok nærmere 10 000 personer kontakt.

Episode 5 – Demens

Det anslås at mellom 70.000 og 104.000 lider av demens i Norge. Lege Audun Myskja er en pioner i arbeidet med å bruke musikk i terapi for demente. Gjennom 15 år har han brukt musikk i behandlingen av demenspasienter.

Episode 6 – Sabona

Sabona jobber med små og store prosjekter innen helse, utdanning, jordbruk og sosialt entreprenørskap. Hensikten er å sette lokalbefolkningen i stand til å hjelpe seg selv ut av fattigdom. Gjennom Sabonas utdanningsfond drifter lokalbefolkningen matstasjoner på skolene i Zimbabwe. Det gir barna et varmt og næringsrikt måltid hver dag – ofte det eneste måltidet de spiser den dagen. Det sørger for at barna får energi og næring – til læring og utvikling. Fattige foreldre som ellers ville holdt barna hjemme, sender heller barna på skolen når de vet at barna får mat.

Episode 7 – Rotavirus

Diaré som følge av rotavirus tar livet av mange hundre barn hver dag. Leger Uten Grenser har testet ut en ny vaksine på 4.000 barn i Niger, som har vist seg å gi effektive og sikre resultater mot det dødelige rotaviruset. Ferske tall fra Leger Uten Grensers forskningsteam i Epicentre Paris viser at 66,7 prosent av barna som fikk vaksinen var beskyttet mot rotaviruset.

Episode 8 – The Sage

Sang og musikk er glede og utfoldelse både for voksne og barn. The Big Sing på Sage Gateshead er skolebarnas egen konsert – av barn og for barn. Gjennom musikkprosjektet får barn i alle aldere både lære om, og utforske musikk gjennom inkluderende deltakelse. Musikalsk utfoldelse i trygge omgivelser og i felleskap med jevnaldrende tar barna med på nye kreative reiser. I prosjektet møter elever og lærere profesjonelle musikere som instruerer, utfordrer og inspirerer elevene.

Episode 9 – Kavli skolepakke

Episode 10 – Om kampanjen