Fri-prosjektet er et initiativ fra Mental Helse for å forebygge ensomhet blant eldre ved å gi dem kraften og friheten til å være en del av samfunnet.