test

Sintef Byggforsk har i 60 år laget retningslinjer for hvordan man bør bygge for å følge gjeldende forskrifter og lovverk. Jubileumsfilmen oppsummerer 60 år på halvannet minutt.