Kunnskapsbyen jobber med nettverk og samhandling. Deres rolle er å bringe mennesker sammen for å stimulere til kreativitet som skaper gode løsninger i fremtiden.

Filmen er laget i samarbeid med Ahlin.