Visma har en rekke systemer som effektiviserer hjemmetjenesten. Denne filmen viser hvordan de ulike løsningene fra Visma brukes i ulike situasjoner.