Produsent For Hire

Produsent “for hire” er en tjeneste for deg som har et behov for å få produsert video, men ikke har tid eller kapasitet til å følge opp videoproduksjon. Det kan være både store og små produksjoner, eller bare tips og råd til effektiv gjennomføring. Kanskje har du mye videomateriale, men trenger hjelp til å klippe det sammen. Tjenesten tilpasses hver enkelt bedrift og vil se forskjellig ut avhengig av behov, bransje, størrelse på bedrift osv.

Her er noe av det vi har gjort for våre kunder

 • Utarbeide videostrategi tilpasset den øvrige kommunikasjonsstrategien

 • Klippe/redigere filmer fra materiale kunden selv har filmet

 • Ha flere team tilgjengelig rundt omkring i landet for innholdsproduksjon

 • Livestreaming av eventer eller facebook live sendinger

 • Håndtere TV-kampanje fra idé til produksjon og mediekjøp

 • Filme og klippe under events

 • Holde videokurs for å lære bedriften å produsere filmer selv

 • Bistå i innkjøp av videoutstyr og utvikling av studio

 • Bistå med konseptutvikling og produksjon i oppstartsfase slik at kunde selv produserer innhold etter en periode

 • Lage grafikkpakke med vignetter, grafiske overganger, navneskilt etc. for en mer profesjonell innpakning av filmer som produseres internt i bedriften

 • Utarbeide innholdsstrategi, produsere og distribuere innhold til sosiale medierv

 • Utvikle visuell profil/grafisk univers

 • Ansvar for oppfølging av brand guidelines for større konsern

 • Utvikle og produsere konsepter for hele kundereisen

 • Bistå med fotograf, klipper, regissør eller dronepilot ved behov

 • Lage rekrutteringskampanjer

 • Teste innhold på ulike målgrupper

 • Utvikle innholdskonsepter som fungerer på over 30 språk

 • Utvikle, produsere og vedlikeholde innhold til videoarkiv som kan brukes til andre produksjoner

Små Bedrifter

En mindre bedrift har kanskje en til to personer som skal håndtere alt av markedsføring og kommunikasjon, innhold på nettside og sosiale medier, samt pr og eventer. Det er gjerne mer arbeidsoppgaver enn det er kapasitet og ressurser. I løpet av et kvartal skal man kanskje produsere løpende innhold til sosiale medier, oppdatere nettsider eller blogg med nytt innhold, kjøre kampanjer, forsøke å få noe medieomtale og til slutt arrangere og gjennomføre et event. Bare det å planlegge alt føles som en fulltidsjobb og når innholdsproduksjonen kommer på toppen føles det gjerne uoverkommelig.

En produsent for hire kan avlaste der det er behov. Enten ved å ta over hele oppgaver eller kun deler. Produsenten kan planlegge, utvikle konsepter og produsere innhold for de ulike plattformene. Produsenten sørger for at du får filmet eventet og laget en video som vises på eventet eller sendes ut i etterkant. Har du kontroll på alle andre oppgaver, men trenger noen til å håndtere en ny kampanje fra A-Å, så fikser produsenten dette. Poenget er at vi stiller med noen av de mest erfarne produsentene i bransjen og tilpasser oss ditt behov. Vi kan stille med en person eller et helt team. Det er opp til deg og behovet ditt.

Større Bedrifter

Større bedrifter har gjerne mye av de samme behovene som mindre bedrifter, men rammene er ofte litt annerledes. Det er større avdelinger og flere mennesker involvert. Beslutningsprosessene er lengre. Man skal følge brand guidelines og man er avhengig av å få med en hel organisasjon.

Vi gjør alt fra å klippe sammen videomateriale som kunden selv har filmet, til å ha ansvar for at over 30 markedssjefer i et konsern følger egne brand guidelines på innholdet som blir produsert.

Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det og hva koster det? Siden tjenesten tilpasses etter behov så er det ikke noen fast pris, men den er forutsigbar. Litt avhengig av behovet vil avtalen bestå av et fast månedlig beløp, et produksjonsbudsjett og et distribusjonsbudsjett. Avtalen er som regel løpende, men kan også avtales for et konkret prosjekt. Det faste beløpet dekker typiske oppgaver som løpende rådgivning, planlegging, konseptutvikling, oppfølging av kampanjer og andre administrative oppgaver. Produksjonsbudsjettet er noe som settes over en periode av gangen. Produsentens oppgave er å utnytte produksjonsbudsjettet så effektivt som mulig slik at man får mest mulig innhold med best mulig effekt. Distribusjonsbudsjett brukes til betalt annonsering, dette kan være alt fra sosiale medier til TV.

Har du spørsmål rundt produsent for hire eller ønsker du å prøve det. Ta kontakt så tar vi en prat.